Μια εντυπωσιακή ιστορική καταγραφή όπως προκύπτει από αυτές τις μοναδικές εικόνες για την Ρόδο.
Μετά την έκρηξη...το Καστέλλο ηταν σε κακή κατάσταση. 


Ερείπια, και χρησιμοποιείτο  ως φυλακή από τους Τούρκους το λεγόμενο «Ζιντάνι».  Υπήρχε μόνο το περίγραμμα και υπολείμματα απ' το παλιό ισόγειο. Το Καστέλο ξαναχτίστηκε από το 1937 έως το 1940 με βάση γκραβούρες και γραπτές μαρτυρίες που υπήρχαν. 

 Η εντολή δόθηκε από τον Ντε Βέκκι. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Βιττόριο Μεστουρίνο τον οποίο έφερε από την Ιταλία μαζί με 500 έως 600 οικογένειες Ιταλών λιθοξόων που πελεκούσαν την πέτρα.

ΠΗΓΗ