ΠΡΟΣΚΕΚΛΕΙΜΕΝΟΙ
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΒΥΝΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ