Αλαλούμ με τις κατεδαφίσεις και το νομοσχέδιο του αιγιαλού.

Ένα αλαλούμ το οποίο απειλεί χιλιάδες περιπτώσεις ακινήτων έχει δημιουργηθεί με τη διαδικασία ενσωμάτωσης ενιαίας χάραξης στα νησιά της Δωδεκανήσου με την νομοθεσία της υπόλοιπης Ελλάδος. Σύμφωνα με τον Πρέοδρο της ΕΝΥΑΔ Μιχάλη Βαγιανό στα νησιά πέρα της Ρόδου Κω και Λέρου δηλώθηκαν τα ακίνητα προς το σκοπό της νομοθετικής εναρμόνισης στην συνέχεια ήρθε η κτηματική υπηρεσία χαράζοντας τον αιγιαλό με βάση το ιταλικό δίκαιο και εν τέλει χιλιάδες περιπτώσεις διώκονται με κατεδάφιση. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μικρά κτίσματα που έχουν ανεγερθεί εδώ και δεκαετίες και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις πριν ακόμη και την Ιταλοκρατία.

Δείτε την εκπομπή