Δικαιωθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος

《 Για εμάς είναι πάρα πολύ θετικό ότι 117 ψηφοδέλτια είναι υπέρ του κυρίου Καμπουράκη και πάμε στο ανώτατο δικαστήριο για 48 ψηφοδέλτια. Δικαιωθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.》

- Η δική μας υποχρέωση ως παραστατών του Αντώνη Καμπουράκη είναι να μελετήσουμε την απόφαση προκειμένου να ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της αναίρεσης στο συμβούλιο της επικρατείας. Δηλαδή θα ασκήσουμε αναίρεση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 5 + 10 ημερών και η υπόθεση θα μεταφερθεί βέβαια με αναιρετικό περιεχόμενο στο συμβούλιο της επικρατείας. Αναίρεση χωρεί όπου ένας διάδικος ισχυρίζεται ότι έγινε παράβαση νόμου κατα την έκδοση της αποφάσεως. Άρα μετά την απόφαση αυτή είναι μονόδρομος η προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας.