Ενσωμάτωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Η ενσωμάτωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τα κενά υποστελέχωσης, η οριοθέτηση αιγιαλού που απειλεί την απώλεια ιδιοκτησιών στα Δωδεκανησα, αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού από τους προέδρους επιστημονικών φορέων. Β. Περίδης , Π. Τσιράκος , Σ. Βαγιανός οι οποίοι προσεγγίζουν το ζήτημα.