Επιδρομή Τσιγγάνων στο κέντρο εκπομπής κεραιών Ρ/Σ της Ρόδου

Έκλεψαν τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού προκαλώντας σοβαρές βλάβες.