Η Αντιδήμαρχος Κώ Ματίνα Βουκελάτου για την τουριστική στρατηγική του 2024

Η κα Βουκελάτου υπολόγισε ότι θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 10-15% στην Βρετανική και Γερμανική αγορά ανώ σχετικά με την Ολλανδική αγορά εκτίμησε ότι θα ξαναφθάσουμε στα επίπεδα του 22.