Ραντεβού ποδηλατών στη Ρόδο απ΄ όλο τον κόσμο - Τour of Rhodes by Rodos Palace

Από 14 έως 17 Μαρτίου 2024 το Τour of Rhodes by Rodos Palace (2.2 UCI cat.), συνολικής απόστασης 495,6 χλμ. Στον αριθμό, 25 εθνικές επαγγελματικές ομάδες (από τις 57 που δήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον) και κορυφαία ποδηλατικά σωματεία παγκοσμίως, δίνουν το καθιερωμένο ποδηλατικό ραντεβού στο νησί της Ρόδο.