Σχολιασμός για την ακρίβεια στην διατροφική αλυσίδα

Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Τέρη Χατζιωάννου